Notendaskilmálar kenna.is

Almennir skilmálar

Kenna.is er í eigu Mesher ehf., kt. 500906-1260, Eiðistorg 13-15, 170 Seltjarnarnes (hér á eftir nefnt Mesher).

Vinsamlegast kynntu þér eftirfarandi skilmála vel. Með því að stofna aðgang, skrá þig inn eða halda áfram að skoða kenna.is staðfestir þú þessa notandaskilmála. Í eftirfarandi verður þú nefndur notandi. Kenna.is áskilur sér rétt til að breyta þessum skilmálum og taka þær breytingar gildi samstundis.

Kenna.is áskilur sér rétt til að taka út eða breyta efni sem brýtur gegn þessum skilmálum og loka á aðgang viðkomandi aðila.

Aðgangur að vefnum og notkun er aðeins fyrir einstaklinga sem eru 18 ára og eldri. Kenna.is ber enga ábyrgð ef aðilar sem ekki eru lögráða, sjálfráð eða fjárráða nota vefinn.

Notandi ber fulla ábyrgð á því efni sem hann setur á vefinn og skrifað er undir notendanafni hans. Kenna.is fer ekki sérstaklega yfir aðgang eða upplýsingar notenda og ber enga ábyrgð á þeim. Sér í lagi ábyrgist kenna.is ekki á neinn hátt menntun, þekkingu eða reynslu einstaklinga sem hafa kennaraaðgang.

Kenna.is ber enga ábyrgð á tjóni af neinu tagi sem notandi getur orðið fyrir vegna samskipta eða viðskipta við annan notanda á vefnum eða utan hans.

Notandi samþykkir að setja ekki inn efni sem brýtur í bága við lög, þar með talið:

  • að setja inn höfundaréttavarið efni án leyfis rétthafa
  • að setja inn ærumeiðandi efni eða brjóta gegn friðhelgi einkalífs annarra
  • að eiga fram í hótunum við fólk sem til þess falið er að vekja ótta um líf, heilbrigði eða velferð þess eða annarra
  • að ráðast opinberlega á fólk vegna þjóðernis, litarháttar, kynþáttar, trúarbragða eða kynhneigðar.

(sjá til dæmis 228. - 240. gr. almennra hegningarlaga nr 19/1940.)

Á vef kenna.is má finna tengla á aðrar vefsíður. Kenna.is ber enga ábyrgð á efni þeirra eða tjóni sem getur orðið við notkun þeirra.

Kenna.is fer að lögum nr 77/2000 um meðferð persónuupplýsinga og eyðir persónuupplýsingum notenda þegar þeirra er ekki lengur þörf.

Óleyfilegt er að falsa persónuupplýsingar þegar notandi skráir sig á kenna.is.

Kenna.is notar Google Analytics, greiningarþjónustu frá Google. Google Analytics notast við "cookies". Ópersónugreinanlegar upplýsingar sem Google Analytics aflar eru vistaðar í Bandaríkjunum.

Allan ágreining sem koma má upp vegna notkunnar á vefnum kenna.is skal reyna að leysa með sáttum og gilda þá íslensk lög. Náist ekki sættir skal málið fara fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

Um þjónustuna

Skráðir notendur kenna.is eru ýmist að leita að þjónustu ("nemendur") eða að bjóða þjónustu gegn greiðslu ("kennarar"). Notkunn þjónustunnar krefst þess að notandinn stofni aðgang og sú aðgerð er ókeypis.

1. Umfang þjónustunnar

Eftir að hafa stofnað ókeypis aðgang geta nemendur og kennarar búið til prófíl, skoðað prófíla annara og leitað að kennurum eða nemendum.

Með aðgangsskráningu geta kennarar haft samband við nemendur með skilaboðum.

Nemendur þurfa að vera með greiddan aðgang til að geta haft samband við aðra notendur ("Aðgangur"). Aðgangurinn leyfir ótakmarkað samband gegnum skilaboðakerfið.

Kennarar skuldbinda sig til að veita 1500 kr afslátt af einni kennslustund ef nemandi kaupir tvo eða fleiri tíma.

kenna.is ber enga ábyrgð á því að notandi sem haft er samband við svari innan ákveðins tíma eða yfir höfuð.

2. Uppsögn úr þjónustunni

Notandi getur sagt upp aðgangnum sínum hvenær sem er. Eftir uppsögn geta aðrir notendur ekki séð upplýsinguar um viðkomandi notanda.

Kenna.is áskilur sér rétt til að segja upp aðgangi kennara. Kenna áskilur sér einnig rétt til að fjarlægja eða breyta upplýsingum sem kennarar setja inn undir notandanafni sínu án frekari útskýringar.

3. Ábyrgð kenna.is

Kenna.is er ekki hluti af samningi sem kennari og nemandi gera milli sín og taka ekki þátt í samstarfi þeirra á milli. Kenna.is ber enga ábyrgð á tjóni eða ágreiningi sem kann að verða við samninga, samstarf eða samskipti milli kennara og nemanda.

Kenna.is ábyrgist á engan hátt gæði þjónustunnar sem notendur bjóða upp á. Kennarar er sjálfir ábyrgir fyrir því að þjónustan sé lögleg og að starfsumhverfi, húsnæði, starfsleyfi, tryggingar, opinber gjöld og skattgreiðslur fylgi lögum.

4. Skyldur notanda

Notandi skuldbindur sig til að gefa réttar upplýsingar undir sínu notandanafni. Ef kenna.is telur sig gruna að upplýsingar sem notandi hefur gefið séu rangar eða brjóta í bága við lög áskilur kenna.is sér rétti til að fjarlægja upplýsingarnar og/eða eyða aðgangi notandans. Aðgangur sem notandinn hefur greitt fyrir verður í því tilfelli ekki endurgreiddur.